משרדים נמל אשדוד

פרויקט בנמל אשדוד בו הותקנו דלתות אש ודלתות בחיפוי פורמייקה, אדריכל הפרויקט- אורבך הלוי אדריכלים.Module 2

Module 1

Module 3

Module 3