בית חיליקיה

מרלו"ג לוגיסטיקר בית חילקיה. 23 משווה גובה 30 תריסים שערים נגררים מממ"ים,דלתות אש,דלתות עץ עם חברת על הדשאModule 2

Module 1

Module 3